Pedalinterface II

PEDALINTERFACE


Pedalinterface II
Pedalinterface är en elektronisk kontrollbox som monteras mellan den elektriska gaspedalen och motorns styrdon. Pedalinterface är utvecklad för att fartbegränsa eller varvtalskontrollera ett fordon.

 

Här kan du läsa mer om Pedalinterface II

 


 

Nya lagkrav från Vägverket

 

Krav på hastighetsregulator i vissa lastbilar och bussar
Från och med den 1 januari 2008 är hastighetsbegränsande anordning (hastighetsregulator) ett krav även i lättare lastbilar och bussar. Kravet gäller följande typer av fordon:

  • bussar med en totalvikt av högst 5 000kg som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare

  • bussar med en totalvikt av högst 5 000kg, som har textkoden T31CC angiven i registreringsbevisets del 1 under "övriga uppgifter (tekniska data, dispenser mm.)" och som har tagits i bruk mellan den 1 oktober 2001 och 1 januari 2005

  • lastbilar med en totalvikt som överstiger 3 500kg men högst 7 500kg som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare

  • lastbilar med en totalvikt som överstiger 3500kg men högst 7 500kg, som har textkoden T31CC angiven i registerbevisets del 1 under "Övriga uppgifter (tekniska data, dispenser mm)", som tagits i bruk mellan den 1 oktober 2001 och 1 januari 2005

 

Dessa bussar och lastbilar ska vara försedda med hastighetsbegränsande anordning från och med den 1 januari 2008 för att få användas i trafik i Sverige. Ett fordon som omfattas av kraven men saknar hastighetsbegränsande anordning ska bli underkänt vid en kontrollbesiktning eller bli förelagt kontrollbesiktning i samband med en flygande inspektion.

Förändringen beror på de gemensamma fordonstekniska regler som finns inom Europa och belutades 2004 genom ändringsföreskriften VVFS 2004:104 till Vägverkets föreskrift (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar.

 

Föreskrifterna finns här på Vägverkets webbplats.