TISWEB fleet app

TIS-Web Fleet App

Med TIS-Web Fleet-appen kan föraren sköta jobbet från sin smarttelefon. Självklart förenklar vi lite när vi säger så.

Det är inte som att föraren kan styra bilen från mobilen med hjälp av VDO:s app. Däremot kan det mesta som varit krångligt med färdskrivare nu bli betydligt enklare. Både för föraren och företaget. VDO tar nu nästa steg i utvecklingen av färdskrivartjänster. I kombination med TIS-Web, blåtandsmodulen DTCO Smartlink och en smarttelefon ger appen föraren och företaget full kontroll på kör- och vilotiderna. Gränssnittet i appen gör körinformationen betydligt mer lättläst och tillgänglig än tidigare.

Messaging
TIS-Web kan automatiskt skicka ut påminnelser till förare eller fordonsansvarigs smarttelefon. Ett smidigt sätt att se till att förarkort och färdskrivare blir kopierade regelbundet. Administratören kan även skicka ut fritextmeddelanden till alla användare på företaget.

Messaging

TIS-Web kan automatiskt skicka ut påminnelser till förare eller fordonsansvarigs smarttelefon. Ett smidigt sätt att se till att förarkort och färdskrivare blir kopierade regelbundet. Administratören kan även skicka ut fritextmeddelanden till alla användare på företaget.

VDO Counter

Se nedräkning av återstående körtider, raster, dygnsvilor med mera direkt i appen. Gränssnittet i mobilen är mycket användarvänligt och lättöverskådligt.

Remote

Gör det möjligt att fjärrstyra färdskrivaren från telefonen. Det går till exempel att göra manuella inmatningar och beordra utskrifter.


Kalenderfunktion

Att kunna se kör-, arbets- och vilotider från tidigare körningar på ett överskådligt vis är en efterfrågad funktion. Föraren kan få en översikt av data från sitt förarkort.


Vehicle check

Skapa en besiktningslista i appen så kan föraren snabbt och enkelt kontrollera fordonet och rapportera in eventuella skador eller avvikelser direkt till kontoret. I TIS-Web får sedan administratören full kontroll på utförda kontroller och skador på fordonen i företagets vagnpark.


Nedladdning av förarkort

Ladda ned ditt förarkort direkt från färdskrivaren till TIS-Web via appen i mobilen. Du får även en automatisk påminnnelse när dax för kopieringen.


 

TIS-Web Startpaket för att komma igång

Just nu erbjuder vi ett TIS-Web Startpaket där de första sex månadernas användande av tjänsten är kostnadsfri.

 

Med TIS-Web Startpaket kan du snabbt och enkelt börja arkivera och utvärdera data från digitala färdskrivare och förarkort. Du har alltid tillgång till de uppgifter som regelverket föreskriver. Alla uppgifter är lösenordsskyddade och datasäkrade enligt gällande regler.

 

DTCO Smartlink köper du till och TIS-Web appen laddar du ner från Google Play. Appen fungerar än så länge bara för smarttelefoner med Android men kommer september 2014 till iPhone.