Färdskrivare

FÄRDSKRIVARE

Färdskrivare är ett krav i kommersiella transporter av gods och personer. VDO är marknadsledande tillverkare och finns representerade hos alla fordonstillverkare

 


 

Digitala färdskrivare

 

Från och med 1 maj 2006 är det lagkrav på digital färdskrivare i alla nya lastbilar och bussar över 3,5 ton. Syftet med att införa digitala färdskrivare är att förenkla användandet av färdskrivarna och att förhindra fusk, samt att förenkla kontrollen av att kör- och vilotidsreglerna efterlevs. Det bidrar i sin tur till att öka trafiksäkerheten, förbättra förarnas arbetsmiljö och också till en mer rättvis konkurrens mellan transportföretag.

 

Fordon som omfattas av EGs kör- och vilotidsregler ska ha en färdskrivare monterad. Den registrerar kördata som hastighet, körtid och raster. Polisen kontrollerar med hjälp av färdskrivaren att reglerna efterlevs. För att ytterligare effektivisera denna kontroll införs ett nytt kontrollsystem med digitala färdskrivare och smarta färdskrivarkort i EU och EES-länderna.

 

VDO är leverantör av färdskrivare och utrustning som behövs för att kunna hantera den nya digitala färdskrivaren.

 


 

Produkter och tjänster