Frequently Asked Questions

FAQ

Här följer ett urval av frågor som ställts om den digitala färdskrivaren – och Vägverkets svar på dem.

 


 

För tekniska frågor och support

 

Om du inte hittar svaret på din fråga kan du söka svar på VDOs engelskpråkiga FAQ. Alternativt kan du kontakta oss här!

 

 


 

Frågor och svar

 

Vad är syftet med den digitala färdskrivaren?

Syftet är att få en effektivare kontroll mot EG:s regelverk för kör- och vilotider. Det påverkar förarnas arbetsmiljö och trafiksäkerheten på ett positivt sätt. Dessutom ökar förutsättningarna för konkurrens på lika villkor. Det blir säkrare, enklare och mer rättvist. 

 

Varför blir det bättre med den digitala färdskrivaren?

Det system som funnits hittills är för enkelt att kringgå och för lätt att manipulera. Den gamla typen av färdskrivare uppfyller inte dagens krav på funktion och säkerhet.

 

Vem blir ansvarig om lastbilen har körts utan förarkort?

Föraren, företaget som äger bilen samt beställaren av transporten kan alla ställas till ansvar för detta, precis som när en förare inte har använt diagramblad till en analog färdskrivare.  

 

Hur ska kontrollen ske?

Det finns två kortplatser i den digitala färdskrivaren. Förarens kort ska sitta i den ena och i den andra sätter polisen sitt kontrollkort vid kontroll. Färdskrivarkortets och färdskrivarens registrerade data kan då läsas av. Polisen kan också välja att göra en utskrift av dessa data ur färdskrivaren. För det krävs inget kontrollkort.

 

Hur undviker man att det fuskas genom att förare använder andras färdskrivarkort?

På samma sätt som hittills, alltså framför allt genom vägkontroller.

 

Vilka säkerhetssystem finns för att undvika fusk?

Systemet med den digitala färdskrivaren har inbyggt ett mycket bra skydd mot fusk, som manipulationer, falska färdskrivarkort och liknande.

 

Hur ska och kan man spara information från förare och fordon?

Företagen ska spara informationen från förarkorten och färdskrivaren i minst ett år. Det gäller såväl utskrifter och anteckningar som elektroniska data och nuvarande diagramblad.

 

Hur ofta ska färdskrivaren besiktas?

Besiktningen ska ske med högst två års mellanrum.

 

Var sker besiktningen?

På en verkstad som är ackrediterad för att kontrollera digitala färdskrivare.

 

Hur kommer kontrollen av kör- och vilotider att ske?

Den sker på samma sätt som när det gäller den analoga färdskrivaren. Polisen kontrollerar de data som finns i färdskrivaren och på förarkorten och ser om körtider och vilotider har följts.  

 

Vem ska ta hand om färdskrivardatan när ett företag anlitar en förare som är egen företagare?

Det företag som har lejt in föraren har huvudansvaret. Men det är lämpligt att båda lagrar uppgifterna.

 

Min buss har analog färdskrivare och ska köras några år till. Är jag tvungen att skaffa en digital färdskrivare till bussen?

Nej. Du får behålla den analoga färdskrivaren så länge bussen används. Om färdskrivaren går sönder men går att laga behöver du inte byta ut den. Om den inte går att laga måste den bytas ut. Om du köper en nytillverkad buss, måste den naturligtvis vara försedd med en digital färdskrivare.